Home Contact Kalender van de schietingen


Boogschietmuseum
Rixensart


Toegangskaart

Geschiedenis van het boogschieten.

Meer dan 10.000 jaar geleden verscheen de boog als wapen voor jacht en oorlog en, soms, als ontspanningsmiddel (Ilias, hoofdstuk 23). Gedurende de middeleeuwen, beschermden de boogschutters de Heren en hun kastelen en voerden, onder hun bevel, de oorlogen uit. Rond de 14de eeuw, in de bevrijde steden, bewaarden de volkslegers (gilden) gewapend met bogen de veiligheid.
Rond de 16de eeuw werden de vuurwapens meer doeltreffend en de schuttersverenigingen draaiden hun kunst naar een sportieve wijze. De schietingen waren vooral horizontaal naar een cirkelvormig doel maar de jaarlijkse aanduiding van de gilde koning (kampioen van de maatschappij) werd vooral op een verticale wijze beoefend; in dit geval was het doel een houten vogel boven op een molenwiek, een kerktoren of… een staande wip.
De Franse revolutie schafte de schuttersverenigingen af (1795) maar deze herleefden enige jaren later. Na onze nationale onafhankelijkheid (1830) werden veel schuttersverenigingen gesticht waaruit een zeker aantal zich richten naar schietingen op vogels, op staande wippen.

Het museum stelt voor een overzicht van het gebruik van de boog vanaf de prehistorie tot vandaag en de ontwikkeling van het boogschieten op staande wip als vrijetijdsbesteding.Facsimile van prehistorische bogen en pijlen

Laeken (Brussel) 1785